Harmonia Aleksandra Karabanowska - Psychoterapeuta w Warszawie

O mnie

Jestem  psychologiem klinicznym i certyfikowaną psychoterapeutką. Pracuje w zawodzie od 12 lat.

Ukończyłam 4-letnie Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii zakończone  certyfikacyjnym egzaminem.

Z wyróżnieniem ukończyłam studia psychologiczne o specjalności: psychologia kliniczna w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie Wrocławskim: Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami.

Odbyłam liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii: m.in. w Laboratorium Psychoedukacji (szkolenie z ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna), Polskim Instytucie Ericksonowskim (łącznie 150 godz. szkoleń tematycznym, w tym roczne szkolenie z psychoterapii małżeństw i par oraz kurs hipnozy ericksonowskiej) oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia (roczne studium pomocy psychologicznej dla par). Stale podnoszę  swoje kwalifikacje. Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia z terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

W swojej pracy opieram się na podejściu integratywnym, które polega na wykorzystywaniu różnych nurtów teoretycznych występujących we współczesnej psychoterapii. Stosuję tylko takie metody, techniki i procesy w psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych i w praktyce psychoterapeutycznej.

Psychoterapia neurolingwistyczna to zorientowana na cel, integracyjna terapia systemowa. Integracyjna oznacza, że czerpie z różnych podejść terapeutycznych, m. in. podejścia humanistycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego i hipnozy ericksonowskiej. Zorientowana na cel oznacza, że skupiamy się na wyznaczonych przez pacjenta pożądanych zmianach. Ważnym celem pracy psychoterapeutycznej jest wspomaganie w procesie pożądanych dla pacjenta zmian oraz uruchamianie wewnętrznych zasobów, dzięki czemu może w pełni wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał w dalszym rozwoju osobistym, doskonaleniu swoich umiejętności, twórczym rozwiązywaniu problemów, realizacji pożądanych celów, czy tworzeniu lepszej jakości życia. W procesie uruchamiania wewnętrznych zasobów wykorzystuję zarówno procesy świadome, jak i nieświadome (poprzez otwieranie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości). W celu uświadomienia i zrozumienia genezy problemu sięgam również do teorii psychodynamicznych, a szczególnie ISTDP (intensywna krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna), która obejmuje intensywną, pogłębioną pracę z emocjami i relacjami z ważnymi osobami, w ramach których powstały nieświadome  wzorce myślenia, odczuwania i zachowania.
Wartości, którymi się kieruje w swojej pracy to przede wszystkim etyka, szacunek dla drugiego człowieka i jego wewnętrznego świata, akceptacja, profesjonalizm, odpowiedzialność oraz ciągły własny rozwój i pogłębianie profesjonalnej wiedzy.
Odbyłam także praktyki i staże, m. in. w poradni psychologicznej i szpitalu psychiatrycznym,

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji.

 

Wykonanie Avin.pl