Harmonia Aleksandra Karabanowska - Psychoterapeuta w Warszawie

Czym jest psychoterapia

Słowo psychoterapia dosłownie oznacza troskę o duszę lub bycie drugiego człowieka. Składa się z dwóch członów: psyche, co w grece oznacza”dusza” lub „byt” oraz therapeutikos, co oznacza „troska/dbanie o drugiego”.

Psychoterapia  służy do leczenia (usuwa cierpienie Pacjenta wynikające z niepożądanych objawów i stanów emocjonalnych), jak i wspierania  indywidualnego rozwoju osoby. Cele psychoterapii określa sam Pacjent, a terapeuta korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego, wspiera Pacjenta i towarzyszy mu na drodze do osiągnięcia pożądanych zmian. Służą temu zadawane przez terapeutę pytania, jego komentarze i dawane informacje zwrotne, przedstawiane hipotezy dotyczące rozumienia świata wewnętrznego Pacjenta, a także proponowane procesy i doświadczenia na sesji oraz zadania domowe. Bardzo ważna w procesie psychoterapii jest relacja terapeutyczna, jaka tworzy się między Pacjentem, a psychoterapeutą. Pacjent podejmuje wysiłek i odpowiedzialność za własne zaangażowanie w proces psychoterapii i za wprowadzanie zmian w swoim życiu.

Psychoterapia to proces, który trwa przez jakiś czas. Może być krótkoterminowa bądz długoterminowa.

Wykonanie Avin.pl