Harmonia Aleksandra Karabanowska - Psychoterapeuta w Warszawie

Rozwój osobisty

Podstawowym zadaniem sesji rozwoju osobistego jest pomoc w realizacji celów poprzez m.in. dostarczenie  zasobów potrzebnych do ich realizacji, zmianę ograniczających przekonań i innych przeszkód na drodze do realizacji dążeń, a także odkrycia wzmacniających, ważnych dla danej osoby wartości. Dzięki sesjom rozwoju osobistego można  stać się bardziej świadomym swojego potencjału, zdolności, umiejętności, by kreować lepszą jakość swojego życia. Rozwój  osobisty wskazuje  możliwe ścieżki w poszukiwaniach odpowiedzi, kierunków zmian i działań,  pozwala z większą łatwością podejmować trafne decyzje, z otwartością i odwagą dokonywać korzystnych zmian w życiu osobistym i  zawodowym.

Wykonanie Avin.pl